Informační povinnost dle článku 13 GDPR

DROM_priloha smernice_GDPR.pdf