Zdravotně sociální pomoc

DROM, romské středisko jako první organizace v ČR začala poskytovat službu zdravotně sociálních pomocníků ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách. Od roku 2006 funguje služba nepřetržitě a svým působením pomáhá klientům začlenit se do běžného způsobu života v oblasti péče o zdraví.

Co nabízíme
Zásady a pravidla poskytování služby
Historie ZSP
Zdraví versus sociální vyloučení