Komplexní práce s rodinou a pěstouny

Obnovovat rodinné vztahy například mezi rodiči a dětmi v ústavní péči, propojovat rodiny a vzdělávací instituce, podporovat osamělé matky a pěstouny, to jsou jedny z nejzásadnějších oblastí naší práce. Nejcitlivější témata umíme řešit empaticky ve vztahu ke klientům i úřadům. 

Komplexní práce s rodinou
Pomoc pěstounským rodinám