Ukončené projekty

Zaměstnanost - Odstraňování bariér pro úspěšnou integraci na trh práce - projekt byl ukončen k 30.6.2022

Naše nová cesta - AMARO NEVO DROM - projekt byl ukončen k 31. 8. 2019

Komunitní centrum - projekt byl ukončen k 31. 8. 2019

Zvyšování zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách města Brna - projekt byl ukončen 31. 12. 2020

Prevence ztráty bydlení ve městě Brně - projekt byl ukončen k 31. 1. 2021

Poskytování dluhového poradenství v sociálně vyloučených lokalitách města Brna - projekt byl ukončen k 28. 2. 2021

Podpora stabilizace ohrožených rodin I. a II. (Sociálně aktivizační služba DROM) - projekt byl ukončen k 28. 2. 2021

Sociálně aktivizační služba DROM - projekt byl ukončen k 28. 2. 2021

Prevence sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách města Brna - projekt byl ukončen k 30. 6. 2021

Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám - projekt byl ukončen k 31. 8. 2021

Více informací