Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM, nabízí dětem a mladým lidem podporu a pomoc v obtížných životních situacích. Máme dva kluby, které se otevírají každý všední den odpoledne. Děti ohrožené sociálním vyloučením sem chodí na doučování, zájmové kroužky, sezónní akce nebo „jen tak“, pohrát si a popovídat. Nízkoprah tak není „jen“ o smysluplném trávení volného času. Je o prostředí bezpečí, kde se děti učí být spolutvůrci svého programu a partnery pro dialog.