Náš příběh

Příběh DROMu je příběhem o vůli měnit věci okolo sebe k lepšímu a také o odhodlání hledat řešení tam, kde je ještě nikdo nehledal.
Začali ho psát v roce 1989 Leoš Fučík a Ignác Zima. Tehdy začali s aktivitami pro děti v katastrofálních podmínkách pavlačového domu na Bratislavské 41.
Od 90. let stál DROM, romské středisko u zrodu mnoha zásadních inovací v sociální oblasti - od romských pedagogických asistentů ve školách, přes komunitní bydlení, až po zdravotně sociální pomocníky a asistenty prevence kriminality.

Poskytujeme unikátní služby klientům od předškolního věku až po seniorský, stabilně více než tisícovce ročně. Nejzásadnější pro nás je ale to, že jsme v úzkém kontaktu s lidmi, kterým umíme pomoct a kteří nám věří. Příběh DROMu je totiž také příběhem o víře v podporu. Příběhem, který na DROMu píšeme každý den.

 

Naše poslání

DROM, romské středisko je příspěvkovou organizací statutárního města Brna zřízenou za účelem zajištění podpory městským částem v procesu sociálního začleňování. Posláním organizace je pomáhat zřizovateli k plné integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti, mapovat problémy sociálně vyloučených lokalit a propojovat subjekty veřejné správy a neziskového sektoru na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. 

Úzce spolupracujeme s Nadačním fondem Verda, podporujícím vzdělávání romských studentů. 

Další informace:

Zřizovací listina
Výroční zprávy
Střednědobý výhled a rozpočet
Schválený rozpočet 2023.pdf
Projekty ESF
Informace o provozu podatelny
Informační povinnost dle čl.13 GDPR
Poskytování stáží a praxí
Volná místa
Poskytování informací